نویستەکا

تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی ( بەشی یوەم تا پانزەمە )

تان و پۊ وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی و ھەنگامۍ کرڎەیۍ پەی ئاۋەڎانکەرڎەو ناوچەو ھۆرامانی و ئەۋەگېڵنای زۋانی ھۆرامی پەی بوارو وانای و ڕاۋەبەریی، کتێبێوەن جە نۋیستەی و ئاماڎەکەرڎەی “ئاکۊ مارانی” سەرچەمە (فوڕات نیوز)بەشی هۆرامی .

بەشی یەکەم


پېشکەش بە :

–    بە گیانبەخشا و چالاکا ژڵېۋەو (چیای سەوز)ی

–    چالاکا ژڵېۋەو پارېزنای زۋانی ئەڎایی و فېرکەرە وېبەخشەکا

–    چالاکا ژڵېۋەو ھاندای پەی چنەوەشبېیەی چە بە مەرگ سزادریایا و دژو قەنارەی

–    چالاکا ژڵېۋەو ئاژەڵپارېزی و سۊچنای قەفەزا و ماڕای تفەنگا

–    چالاکا ژڵېۋەو ژېۋارپارېزی و ئاۋەڎانکەرڎەی دەگایا

–    چالاکا ژڵېۋەو پاکۆکەرڎەی ناوچەکا چە بۆمب و مین و شۊڼەۋارەکا جەنگی

–     چالاکا ژڵېۋەو پارېزنای سەرچەمەو (بڵ)ی دژو بەڼگاسازی

–     چالاکا پارېزنای مافو زاڕۊڵا و ۋەرگېرتەی چە ناچارکەرڎەی و ھەرمانکەرڎەی و ئەتکەرڎەی زاڕۊڵا

–     چالاکا ژڵېۋەو یەکسانی مافو ڕەگەزەکا [ژەنی و پیا و فرە-ڕەگەز و ڕەگەز-پېچەۋانە…تد]

–    چالاکا ژڵېۋەو ئەڎایا دژو جەنگی و زیڼانی و قەنارەی و تڼوتیژی

–    ھەر کەسېۋ کە ئامانجدارانە دەشت و دۊڵ و تەپۊڵکە و کەشاۋە درەختۍ منیۊ، تاکو دۆروبەر سۆز و دڵگیر، ھەۋا پاک و ھۆر بارگاۋی بۊ و خاک و خۊڵو کەشەکا چە ئەرەماڵیای ۋارانی و لافاۋی پارېزنۊ.

–    ھەر کەسېۋ کە (ئازاڎی و یەکسانی و داڎپەروەریی) وەرمۍ ھەر ڕۊیشەنۍ و ھەست بە مەترسییەکا سیستەمی چینایەتی پەی سەرو ژیۋای و ژیۋاری کەرۊ و خەریکا پەی وۍ-ڕزگارکەرڎەی و ڕزگاربېیەی کۊمەڵەکېش دلۍ ناڕەزایەتی و ژڵېۋەکا یاگۊ ژیۋای و ھەرمانۍ و وانای و خزمەتکەرڎەی وېشەنە ۋەرانۋەرو ھورۇژمو نەزمی تازەو تاڵانی و گەڼەوەریی و چەپاۋڵگەریی و پاۋانگەریی و جەنگەکا [نیئۆلیبڕالیزم] سەنگەرگېرۊ و چە ئا ڕانە ژیۋا و گیانو وېش بەخشۊ و ئامانجی سەرەکیش ڕزگارکەرڎەی ژیۋای و ژیۋاری و پاکۆکەرڎەی جەسەو ئەڎا زەمینېن چە ۋېرانکاریی سیستەمە ڕامیارییەکا و شەخەڵو پیشەسازیی و ھەر پاسە پەی ئەۋەگېڵنای بەھا و کەسایەتیی و ئاۋەز و ۋیرۆکەرڎەی پەی مرۊڤی و ڕزگاری مرۊڤایەتی چە سیستەمی چینایەتی، کۊششکەرۊ.

ڵینکەکا :

بەشی دووهەم:

https://anfsorani.com/%D9%87%DB%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/tan-w-p-wavbryy-kmayty-21787

بەشی یەرەم:

https://anfsorani.com/%D9%87%DB%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/tan-w-p-wavbryy-kmayty-bshy-yrm-21915

بەشی چوارەم :

https://anfsorani.com/%D9%87%DB%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/tan-w-p-wavbryy-kmayty-bshy-chwarm-22131

بەشی پەنجەم :

https://anfsorani.com/%D9%87%DB%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/tan-w-p-wavbryy-kmayty-bshy-pnjm-22304

بەشی ششەم :

https://anfsorani.com/%D9%87%DB%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/tan-w-p-wavbryy-kmayty-bshy-shshm-22694

بەشی هەفتەم :

https://anfsorani.com/%D9%87%DB%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/tan-w-p-wavbryy-kmayty-bshy-hftm-22846

بەشی هەشتەم :

https://anfsorani.com/%D9%87%DB%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/tan-w-p-wavbryy-kmayty-bshy-hshtm-23061

بەشی نۆیەم :

https://anfsorani.com/%D9%87%DB%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/tan-w-p-wavbryy-kmayty-bshy-nym-23651

بەشی دەیەم :

https://anfsorani.com/%D9%87%DB%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/tan-w-p-systmw-wravbryy-kmaytyy-28091

بەشۍ یاڼزەمە :

https://anfsorani.com/%D9%87%DB%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/tan-w-p-systmw-wravbryy-kmaytyy-28180

بەشۍ دۋاڼزەمە :

https://anfsorani.com/%D9%87%DB%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/tan-w-p-systmw-wravbryy-kmaytyy-28418

بەشۍ سېڼزەمە :

https://anfsorani.com/%D9%87%DB%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/tan-w-p-systmw-wravbryy-kmaytyy-28597

بەشۍ چوارڎەھەمە :

https://anfsorani.com/%D9%87%DB%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/tan-w-p-systmw-wravbryy-kmaytyy-28803

بەشۍ پانزەمە :

https://anfsorani.com/%D9%87%DB%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/tan-w-p-systmw-wravbryy-kmaytyy-29169

*سەرنج : چنی سپاسگوزاریی و ھامخەمیی و پەشتەۋانیکەرڎەی ھەمیشەیی وېم پەی ژڵېۋەو (چیای سەوز)ی، من پېسەو ھامخەمیی و ھامپەشتیکەرڎەی ئی پەڕتۇکەیە بە ئاڎېشا پېشکەشکەرۇ، چۇنکە پەی من ئا جۊرە چالاکیۍ نمۇنېۋەنۍ چە وېکۊمەکیی و ھەروەزیی و وېڕاۋەبەریی کۊمەڵایەتی و وېھۊشیاریی و ھەستکەرڎەی بە ۋەرپەرسیاریی و دەرککرڎەی ئەرکو سەرو شانەی پېسەو مرۊڤی ھۊشیاری ۋەرانۋەرو دۆروبەری و ژیۋاری و سرۇشتی و ئەڎا زەمینۍ.

ڎ : ئەڎا

ۋ : ۋاران

ڼ : مەڼ

ۊ : لۊ

ﯗ = وو : (مــﯘ)

Z