خەبەرێ

گریڵاکا وەرکەوت و کوردستانی : وەخت ، وەخت و گریڵا بیەیا .

جە دماو هێرشەکا ڕژیموو فاشیست و تورکیەی پەێ سەروو هەرێموو میدیای گریڵاکا وەرکەوت و کوردستانی داواشا جە جوانا کوردستانی بە تایبەت هۆرامانی کەرد بەشدارێ سەفەو گریڵای با .

هەر یۆ جە گریڵاکا هەپەژەی ( هێزەکا پاریزناو ژەنا )و یەرەکەی ( یەکینەکا وەرکەوت و کوردستانی ) دڵویان زاگرۆس ، برووسک عەگید هۆرامان ، چیا ڵەیڵاخ ، ئارگەش شاهۆ و سمکۆ دیجڵە سەرەراوی ئانەی کە هێرشەکا رژیموو فاشیست و تورکیەیشا شەرمەزار کەرد . ئاژەو ئیسەیشا بە ئاژەو مەنەی و نەمەنەی دیاری کەرد . بە جۆری کە دۆژمەن بە گرد شێوە پەێ فۆتناو کوردی کەوتەن هەرمانە . پۆچی یاگێ وێشەنە کە جوانێ کوردی بە تایبەت هۆرامانی پەێ پووچەڵ کەردەیۆ پیڵانەکا نەیارا کوردستانی بەشدارێ سەفەو گریڵایەتی بانە .

دڵویان زاگرۆس پسۆ گریڵاو هێزەکا پارێزناو ژەنا وەرکەوت وکوردستانی ، واتش ، گەر ئاڕۆ مدرامانێ بۆ ، ئینا کەش و چیاکا کوردستانینە . مدرامان و گریڵای وەرش جە کۆم کۆشتەو نەتەوەکەیما گێرتەن . مەبۆ کەس بێ دەنگ بۆ . کۆشیای پەێ ئازادی ئەرک و گردلایەن . ئارگەش پسۆ یۆ جە گریڵاکا وەرکەوت و کوردستانی واتش ، جەنگجەنگ و مەنەی و نەمەنەو کوردیا ، یاگێ وێشەنە کە جوانی کوردی ئەرکوو تاریخی وێشا بارا یاگێ . هەر پاە سمکۆ دیجڵە واتش کە جەنگ پەێ ئازادی ئەرک و گردوو خەڵکین ، مشۆم گرد کەس یاگی وێشەنە ئەرکی گێرۆ ، چوون ئی جەنگە تەنیا تەنیا بە گریڵای سەر نمەگنۆ . هەر پاسە برووسک عەگید پسۆ یۆ جە گریڵاکا هۆرامانی ئاژەو ئارۆیش بە ئاژەو دمایی زانا کە دۆژمەن بە گرد شێوە پەێ فۆتناو گەل و کوردی هێرش کەڕۆ . جە وەرانوەروو ئی هێرشانە پەیوەست بیەی بە سەفەو گریڵایکا کوردستانی ئەرکێ ئێخڵاقی و وەڵاتپارێزین .

Z