خەبەرێ

پاڵنگان و دەفە و تەمورە و جەژنە و پێشاهەنگی ژەنۍٚ

جە پاڵنگان سەر بەهەورمانی، دەفە و تەمورە و گۆرانیۍٚ و جەژنە و ژەنۍٚ ئامێتۍٚ هەنتری بیۍٚ و مەڕاسیمێوی ناوازەی هونەریشان ساز و نمایش کەرد.

جە شارەکڵەو پاڵنگان-و ناوچەو ژاوەرۆ-ی سەر بە هەرێمو هەورامانی، جە یوەم ڕۊو(جەژنەو ڕەمەزان)یەنە، جەماوەریانە مەڕاسێمێوی ناوازەی هونەری ساز کریا.
جە مەڕاسیمەکەنە کە زیاتەر جە ١٠ هەزار کەسێ بەشدارێ بیێ، هەزاران دەفژەنۍٚ و تەمورەژەنۍٚ ئامادۍٚ بیۍٚ و یەکپارچە بە دەفژەنی و تەمورەژەنی و واتەی گۆرانیا و چڕیەی سرودا، هونەرنمایێوی ناوەزە و بێهامتاشان نماییش کەرد کە بی بە مایەو سەرسامی ئامادەبیەکا و دماتەریچ جە دەستگایەکۍٚ یاونەری چوون، تەلەفزوێن، ڕۊچنامە، تۆڕەکۍٚ پەیوەندی دیجتاڵ میدیایی هونەرنماییەکە دەنگی گەورەشداوە.
ئانە کە یاگۍٚ سەرنجی بێ، سەرەڕاو ئانەی کە ڕژێم و کاربەدەستەکێش فرە هەوڵشاندا بەرگێوی ئاینی و کۆنەپارێز بە باڵاو نمایشەکەیەرە ببڕانۍ، سەرکەوتوتۍٚ نەبیۍٚ. هامکات جە گردی گرنگتەر هەوڵەکێشان پەی بەشداری نەکەردەی ژەنا جە نمایشە هونەریی و جەماوەریەکەنە شکستش وارد و ژەنۍٚ جە ئاستێوی فراوانەنە نەک هەر بەشدارۍٚ بیۍٚ، بەڵکو پێشاهەنگۍٚ مەڕاسیمەکەی و هونەرنماییەکەیشان کەرد و سەرنجەکۍٚ گرد لایێوەشان پەی لاو وێشان پەلکێشۍٚ کەردۍٚ.

بە ئی جۆرە جارێ تەر  هەورامان سەلەمناشەوە کە ڕێزگێرتەی جە ژەنۍٚ و بەشداری کەردەی ژەنۍٚ جە کایە و ڤیارە جیا جیاکانە ئامادەگیش هەن و ئانەیچە ڕیشەی هەزاران ساڵەش هەن و ئاستەنگیۍٚ و تەگەرەکۍٚ نمەتاوانۍٚ ژەنۍٚ و هەورامانی جە هەنتری ببڕانێرە.

Z