خەبەرێ

پەیاموو دانشگاو رۆژئاوا کوردستانی بە هەورامی ، بە بۆنەو جەژنەو زوانوو کوردی .

بە بۆنەو ١٥ مەی یا ٢٦ پاژەرەژی پسۆ ڕۆ جەژنەو زوانوو کوردی :

دانشگاو رۆژاوای جە قامیشڵۆ بە بۆنەو ١٥ مەی پسۆ ڕۆ جەژنەو زوانوو کوردی مۆبارەکبایی وێش پێ ئی ڕوەیە بە گردوو زاراوەو زمانەکا کوردستانی بە تایبەت هەورامی وەلا کەردەوە . دەسەو ڕاوەبەری دانشگاو رۆژئاوای پێ گرنگیدای بە گردوو زوانەکا کوردستانی بە گردوو بەشەکا زوانوو کوردی پسۆ ( هەورامی ، سۆرانی ، لۆری ، لەکی و کرمانجی ) پەیاموو مۆبارەکبائیش وەلا کەردە .

دەقوو پەیامەکەو دانشگاوە رۆژئاوی بە هەرامی پی شێوەنە :

Hewramî  هەورامی   

یەسناو زوانوو کوردی مۆبارەک بۆ :

زوان ئا ویرەنە کە پسۆ ئامیانێ بە بەرکەوتەیش بیەن بە دەنگ . ڕەستەو واتە . زوان نەخشیاو ویرەکان . زوان باخوو گۆرانیا و هۆنەریا . زوان هڵیانەو ویەردەینە . پۆچی گرد گەل و نیشتەگایە بە زوانوو وێش مژناسیۆ . پۆچی زوان بیەی و شناسنامەن.

زوانوو کوردی بە گردوو بەشەکاشۆ پسۆ ( هۆرامی ، لەکی ، کەڵهۆری ، کرمانجی ، زازاکی و سۆرانی ) یو جە کۆنتەرین زوانەکا دنیەین . یو چا زوانانە کە کۆنتەرین فەرهەنگو ئی دنیەشە جە دلێ وێشەنە شارتەنەوە . سەرەراو گردوو ئا هێرشا کە پێ تاونایو و فۆتنایش کریان سەرش و کریو . بەلام هەر پسۆ وێش مەنەنۆ و پارێزناو فەرهەنگێ دەوڵەمەنی کەرۆ و سەروو پەیاوە مدران .  

ئێمە پسۆ دەسەو ڕاوەبەری دانشگا و رۆژئاوای ، کە دانشگێوەکوردیا و جە دلێ گردوو ئی نەهامەتیا جە مدرامانێ تاریخی سۆز بییەنەوە  ، واچمێ بیەو ئێمە و کۆشیای پێ مەنەیۆ زوانەکەیما ، بە ماناو تیکدایۆ و وڕناو ئا سیستمانە کە ئامنجشا تاوناینەوە فەرهەنگ و زوانەکان.

ئێمە ئی ڕوەیە ، جە قووڵایی ویەردێوە زەرین هەر جە عەلی حەریری ، بابا تاهێر، جە ئەحمەدی خانی  ناڵی  وهەتا جارنامەو هاوار ، گیو موکریانی و گردوو ئا کەسا کێ چی رێنە زەحمەتشا کێشتەن مۆبارەکبایی کەرمێ و داواما ئانەنە ….

  با ساحێبداری جە ئامیان و بیەو زوانوو وێما کەرمێ   ”

دەسەو ڕاوەبەری دانشگاو رۆژئاوای

٢٦ پاژەرەژی – ١٥-٥-٢٠٢٠

Z