خەبەرێ

کۆڵبەرێ تەر بە دەسوو هێزەکا رژیمی کوشیا .

ڕۆ پەنجشەمەی ٣٠-٧-٢٠٢٠ وەرانوەر بە ٩ مۆرداد و ١٣٩٩  جەنایەتێ تەر جە کارنامەو جمهووری ئیسڵامی تۆمار کریا. جە ٩ مۆردادی کۆڵبەرێ بە نامێ وەزیر مەحەمەدی خەلکوو دەگاو حشمیری سەر بە سەلاسی و باوەجانی کە کورێ ٤ ساڵانش بیەن بە تەقەو هێزەکا نیرووی ئینتزامی جە کەڵە قەندی سەر بە شارۆچکەو نۆسوودێ کوشیا .
بە پاو راپۆرتوو ماف و مرۆڤ و کوردستانی ئێساڵ زیاتەر جە سەد کۆڵبەرێ بە دەس و هێزەکا رژیمی بە ئەنقەس کوشیەنێ . جەنازەو نامبریای جە دماو واستەیسۆ پێ پزشک قانونی پاوەی ماوەو چن ڕوان کە چاگە مەنەنەوە .

Z