خەبەرێ

یانەو ژەنا هۆرامانی سەرداو گڵکۆ هونەرمەند حەمە هۆرامیشا کەرد

جە درێژۆ جالاکیەکاشانه یانەو ژەنا هۆرامانی سەرداو گڵکۆ هونەرمەند حەمە هۆرامیشا کەرد. ئی ڕێکوزیا بە هەستوو وەرپرسیارەتی جە گردوو بوارەکاوە وەراوەروو هۆرامانی و بە ئامانجوو خزمەت بە فەرهەنگوو هۆرامانی پێ قەدرزانی جە خزمەتەکا ئی هونەرمەندەیە بە بەشداری چن کەسێو جە ئەنداماش بەشداری ئی مەراسمێشا کەرد. یاگێ ئیشارەیەنه کە هونەرمەند حەمە هۆرامی چن ڕوێ چێوەڵتەر بە هۆ نەوەشیۆ گیانش جە دەس دا.

A