خەبەرێ

جە هەڵەبجە کۆنیشتێوی ئەدەبی سەبارەت بە شعیرێ نۊو هەورامیێ ڕێکوزیا .

جە هەڵەبجە سەنتەرو ژیوای سەبارەت بە شیعرێ نۊو هەورامیێ کۆنیشتێوی ئەدەبیش پەی شاعیر و نویسەر فەرشید ڕۆستەمی ڕێکوست.

ڕۆو دوە شەممەی، جە شارو هەڵەبجە-ی، سەنتەرو ژیوای، چێرو نامێ (ئەوەوانای ڕەوتو شیعرێ نۊو هەورامی)یێ، کۆنیشتێوی ئەدەبیش پەی شاعیر و نویسەر فەرشید ڕۆستەمی ڕێکوست.
جە کۆنیشتەکەنە کە سوهەیب فاروق-ی بەردڕاوە، ژمارێو جە شاعیرێ و نویسەرێ و ئەدەبدۆستێ هەڵەبجەی و هەورامانی ئامادێ بیێ و جە میانشەنە فەرشید ڕۆستەمی بە فراوانی  ئەوەوانایش پەی بە ڕەوتو شعیرێ هەورامیێ کەرد و گرنگی ئی شێوازە جە شیعرێش وست ڕووە.
کۆنیشتەکە بە گفتوگۆ و پرسیارێ بەشداربیەکا و وەڵامێ فەرشید ڕۆستەمی دماییش ئوما.

٭وێنەکێ؛ لوقمان هەورامی گێرتێنێ و جە سنتەرو ژیوای هۆرگیرێنی.

Z