خەبەرێ

پلاتفۆرموو هۆرامی: داواکاری چالاکا و وەزیروو ڕۆشەنبیری کەمتەرین مافوو هۆرامیان و پەشتگیریشا کەرمێ

هاموەڵاتیا و ڕۆشەنویرا. هەرپاسە کە ئاگادارێندێ چندها جارێن خەڵکوو هۆرامانی و چالاکێ دڵسۆزی هۆرامانی داواکاری وێشا بە حکوومەتوو هەرێموو باشوووروو کوردستانی جە بارەو وانای بە زوانی هۆرامی یاونان بەڵام بە بەهانێ جۆراوجۆرێ ئی داواکاریه ڕەد کریانۆ.

جە قۆناغێوەی هەرە حەساسەنه و دماو ئانەیە کە هەست بە مەتەرسیێوی فراوانتەری کریۆ جە بارەو نەمەنەو زوانوو هۆرامیۆ، چالاکێ هۆرامانی دیسانۆ دڵسۆزانه بە ئەنەیاوناو کەمپەینێوی گەرەکشانه داواکاری وێشا پێ چندمین جاری پێشکەشوو حکوومەتوو هەرێموو کوردستانی و پارلمانی کەرا.

هەرپاسە بەڕێز حەمەو حەمەسەعیدی بە فەرمی داواکاری وێش کیاستەن پێ وەزارەتوو پەروەردەی تا کار کریۆ پێ ئانەیە پەروەردە بە زوانی هۆرامیچ دریۆ و چی داواکاریەنه ئیشارەش پانەیە کەردەن کە ئینە خواستوو خەڵکوو هۆرامانیا.

ئێمە پێسەو پلاتفۆرموو هۆرامی بە تەمامی ئینایمێ چەنی ئی داواکاریا و سەرەڕاو دڵوەشی پی هەرمانا سوورێنمێ سەروو ئانەیە کە پەنەوازا ئی کەمپەینە وەرفراوانتەر بۆ و هەم چالاکێ و هەم خەڵکوو هۆرامانی بەشدارێ با چی کەمپەینەنە و خواستوو وێشا و دەنگوو وێشا بیاونا دەسەڵاتوو پانیشتوو کوردستانی.

پلاتفۆرموو هۆرامی ٠٤-٠٧-٢٠٢١

A