بەیانیێ

بەیانیەو پلاتفۆرموو هۆرامی به بۆنۆ نۆرۆزیۆ

نۆرۆز ، رۆ مدرامانیا پێ یاوای بە ئازادی . خەلک و وەشەویس و مەحال و هۆرامانی هەرپاسە زاندێ نەورۆز جەژنێوە کۆنەو نەتەوە جیاوازەکا ئاریایی و بە تایبەت گەل و کوردین ، جەژنێوە کە بە ماناو تازە بیەیۆ سروشتی و ئۆمای وەهارینە . بە درێژایی ژیوای گەلەکەیما جە زاگرۆسەنە پسۆ بەشێ جە کەلتوورو ئایین و میترایزمی […]