بەیانیێ

پلاتفرمهای هورام و یارسان : تحریم انتخابات فرمایشی تدام انقلاب ژن ژیان آزادی است

تحریم انتخابات فرمایشی تدام انقلاب ژن ژیان آزادی است دولت مستبد جمهوری اسلامی ایران در مدت حاکمیت خود از ٢٢ بهمن ١٣٥٧ تا بە امروز با استفادە از نقابهای گوناگون برای ماندن در قدرت بە فریب مردم پرداختە است. حال در دورەایی نوین از نمایشهای پوشالین زیر نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و […]

خەبەرێ

دیداروو شاعیر و زانا مەڵا حەسەنوو دزڵیۍ ساز کریا

مەڵبەندوو ڕۋشنویریی هەورامانی بە هامبەشیی ناوەندوو مەرڎۋخی و مەڵبەندوو ڕۋشنویری و کۋمەڵایەتیی ساداتوو پیرخدروو شاهۋی، دیداروو مەڵا حەسەنوو دزڵێشا سلێمانینە بەرد ڕاوە . بە ناموونیشانوو مەڵا حەسونوو دزڵیۍ هۋڵۋیۍ عاسمانوو نەمرییوە، مەڵبەندوو ڕۋشنویریی هەورامانی بە هامبەشیی ناوەندوو مەرڎۋخی و مەڵبەندوو ڕۋشنویری و کۋمەڵایەتیی ساداتوو پیرخدروو شاهۋی، دیداروو مەڵا حەسەنوو دزڵێشا سلێمانینە بەرد ڕاوە، کە ڕوێش […]

بەیانیێ

پەیاموو  یانەو ژەنا  هۆرامانی بە بۆنەو ڕۆ زوانی  ئەڎایی و ٩ هەمین ساڵڕۆ ئەرەمەڕزنایرەو پڵاتفۆرموو هۆرام-ی

پەیاموو  یانەو ژەنا  هۆرامانی بە بۆنەو ڕۆ زوانی  ئەدایی و ٩ هەمین ساڵڕۆ ئەرەمەڕزنایرەو پڵاتفۆرموو هۆرام-ی جەرۆ جەھانی زوانی ئەژایی سڵام پێ ژەنا ھۆرامانی و ھۆرامی زوانی ژەنو ھۆرامانی یوەمین مامۆساو فێرکەردەو  زوانی شیرنی ھۆرامیەنە ، یوەمین  پارێزەرو زوانەکێمانە ، پاڵ و گردو هەرمانە کۆمەڵایەتی و یانەداریەکاشەنە ، وێویستانە پێسە جەنگاوەرێوە نادیارێ پارێزگاری جە شۆنەمای […]

بەیانیێ

هۆرام : زوانی ئەڎایی کڕیڵوو ئەنەیاویەن جە ژیوای .

بەیاننامەو پڵاتفۆرموو هۆرامی بە بۆنەو ٢ سیاوکامی ( ٢١ فێبروێی ) ڕۆ جیهانی زوانی ئەڎایی . سەڕەڕاو پیرۆز کەردەو ڕۆ زوانی ئەڎایی جە گردوو مرۆڤایەتی و بە تایبەت هۆرامی زوانا . مشۆم ئا ڕاسیا باس کەرمێ کە هەنێ . ئینسان بە زوان جیهانش پەێ وێش مانا بەخشا . تێکەڵاوی ئینسانی و ژیوگەی بە زوانی ئەڎایی […]

نویستەکا

ویەردێوە  جە  ڕۆ  زوانی  ئەڎایی   و  گرنگیش  پەێ  هەورامی  زوانا

: گەر ویەردەو ژیواو ئینسانەکا وەروو چەما  گێرمێ  ، چا ڕۆوە  کە ژەنی بیە  بە ئەڎا  زوانیچ  بی  بە بەشێ نەبڕیا  جە ژیواو ئینسانەکا . بەلام ئانە کە بیەن یاگێ باسی و ئاڕۆ  ئێمەش  چێگەنە  جەمێ  کەردێنێمێوە ، جە بەین بەردەو  زوانەکان  جە لاو  دەسەڵاتدارە مڵهۆرەکاوە  بە شێوەی  تایبەت . جە جیهانەنە  یۆهەم جار جە […]

خەبەرێ

ڕۆو جەهانی زوانی ئەڎایی و مەرزنایرەو پلاتفۆرمو هۆرام ی پیرۆز کریا

بۆنەو ڕۆو جەهانی زوانی ئەڎایی و ساڵیاڎوو مەرزنایرەو پلاتفۆرموو هۆرام ی، جە شاروو مانچستەری جە وەڵاتو بەریتانیای مەڕاسیمێوە بریا ڕاوە. مەڕاسیمەکە بە ئاماڎەبییەو ژمارێوە فرە جە هەورامیا ئەرەنیشتا شارە جیاوازەکاو بەریتانیای و بە ساتێ مدرای پەی گیانو بەخت کرییایا ڕاو ئازاڎیی کوردسانی دەسش پەنە کەرد و دماتەر بە پێشکەش کەردەو چن وتارێوە زوانەوانی و ڕۆشنۋیری […]

خەبەرێ

ئەنجامنامەو وۊرکشۊپوو شەنگالی: فیکروو ڕابەر ئاپۊی گردوو عێراقیرە وەڵا بۊوە

وۊرکشۊپوو ژەناو ئێزدی و عەرەبی ئەرەیاونیا دەسوەڵێوزیێوە هامبەش ئەرەیاونا پەی وەڵاکەردەیۊ فیکروو ڕابەروو گەلوو کوردی عەبدوڵا ئۊجالانی تەماموو موسڵی و عێراقینە. وۊرکشۊپوو تەڤگەروو ژەناو ئێزدی (تاژێ) و مەجلیسوو ژەنە عەرەباو شەنگالی، بە بۊنەو ٢٥ەمین ساڵیادوو پیلانگێڵنیی میاننەتەوەیی سەروو ڕابەروو گەلوو کوردی عەبدوڵا ئۊجالانیوە، بە ئەنجامنامێوە ٥ خاڵی دماییش ئاما. وۊرکشۊپەکە بە درووشموو “ژەنی، ژیوای، ئازادی، […]