بەیانیێ

پلاتفورموو هۆرامی١٥ تەباخی بی بە ڕۆ زەمانەتوو مدرامانیا

١٥ تەباخی بی بە ڕۆ زەمانەتوو مدرامانیا

سی و پەنج ساڵێ چێوەلتەر ، جە ڕوێ پسۆ ئاڕۆیەنه بە فەرماندەیی شەھید عەگیدینە جارێ تەر کورد بڕیاروو ژیوێوی سەربەرزش داوە.

بڕیارە و ئی ڕوەیە بە شکۆداری گریڵای بیەن بە رەمزووسەرکۆتەی گەلوو کوردی و گەلە چێردەسەکا تەری

پانزەو تەباخی نە تەنیا ھۆردایۆ پەلێ تازەیا جە بەشوو چەکداری و پارێزنایۆ ، پەلێ رەنگینا جە گێڵنایۆ باوڕی و ڵێرەی پێ گەلێ کە سەرەراو داگیرکریای ، ئینکاریچ بیەبێ .

گەلێو کە ھیچ باورێش بە وێش نەمەنە بێ . فرە زەحمەتا کە کەسێ یا گەڵێ باورش بە وێش نەمەنەبۆ و تاوۆ وەرانوەروو ھێزێوی داراو ئیمکاناتێ هەرە وەڵکۆتەی بڕیاروو مدڕامانی ھۆرچنۆ .

پەکەکە جە ١٥ تەباخی ، جە نەبیەی ، بییەیش بنەڕەت نیاوە . جە باروودۆخێوەنه کە کورد تا مەرزوو قڕبیەی لوابێ کورد جە چوارچێوەو پەکەکەینەو و کەسایەتی ھەڤاڵ عەگیدی ھێزێوەش مەرزنارە کە بەردەوام پارێزەروو گەلی و مافەکاش و دەسکۆتەکاش بۆ.

ھەرپاسە گریڵا بی پا جەنگاوەرەی کە تا ئاڕۆ بە گرد ھەنگامێش شکۆ و کەرامەتش پێ گەلوو کوردی گێڵناوە . سایۆ سەروو خەباتوو ١٥ تەباخیەنه کورد ئارۆ نە تەنیا بییەن بە گەلێ ساحێب ئیرادە و ھێز ، جە کەسایەتی گریڵایەنە ئینسانی کورد ، زیاتەر جە جارانی چەنی چەمکەکا پسۆ وەڵاتپارێزی ، ژیوگەپارێزی ، ئێخڵاق ، گیانفیدایی و وەشەویسی پێ گەلیش ئاشنا بیوە.

مۆھم تەر جە گردی ، سی و پەنج ساڵێش پەر کەردەنۆ بەڵام گەلوو کوردی بە شەپۆلەکا ١٥ تەباخی سەرکەوتەی دماو سەرکەوتەی تۆمار کەرۆ. ئاخێزوو رۆژئاوای ، داستانەو کۆبانی و شەنگاڵ نموونێوەنێ پێ نیشانداو ئی راسییەیە .

ئیرادەو ١٥ و تەباخی نە تەنیا ھێزوو داگیرکارا پسۆ دۆڵەتا تورکیە ، ئێران ، عێراق و سوریەیش بە چۆک ئاردێنێ ، جە وەرانوەروو پڵانە قیزونەکا ناتۆی و زڵھێزا جیھانی کە چەمشا بە ئازادی کورد و کوردستان ھۆر نمەیا، مدڕامانش ھۆرچنیەن

پسۆ پڵاتفورموو ھۆرامی سەرەراو مبارەکبایی ساڵڕۆ ١٥ تەباخی جە گەلەکەیما بە تایبەت خانەوادە و شەھیدا ، گریڵاکا ڕاو ئازادی و ڕابەرئۆجەڵانی ، داواما ئانەن گەلەکەما بە تایبەت جوانا ، پێ یاوای بە ئازادی و سەرکەوتەی یەکجاری ھێزوو وێشا دا بە گریڵای و ئامانجەکا ١٥ تەباخی

ڕاوەبەری پڵاتفۆرموو ھۆرام-ی ١٥-٨-٢٠١٩

A