خەبەرێ

بەشداری ئەنداما پلاتفۆرموو هۆرامی جە کۆنفرانسوو راویژی نەتەوەیی وەرکەوتوو کوردستانی .

ئەنداما پلاتفۆرموو هۆرامی روا ١٤ و ١٥ سپاتامبرو ٢٠١٥ بەشداروو کۆنفرانسوو نەتەوەیی وەرکەوتوو کوردستانی کە جە لاو کۆنگرەو نەتەوەیی کوردستانی ( کەنەکە ) یەو رێکوزیابێ ، بێیە . جە کۆنفرانسەکەنە سەروو بابەتوو ئاژەو سیاسی ئارۆی وەرکەوتوو کوردستانی ، ژەنا ، ئابووری و مافەکا ئینسانی قسەو باس کریا . جە رۆ دمائیی پێ لوا و ویرو ڕاو حزبەکا ، رێکوزیایەکا وکەسایەتییە سەربەخۆکا پێ چارەسەری گرێفتەکا و یاوای بە یەکیەتی نەتەوەیی جە وەرکەوتوو کوردستانی باس کریا.

پلاتفۆرموو هۆرامی  پێ نزیک بییەو لایانەکا جە چن خالێنە ویروراو پلاتفۆرمیش پێ شێوەو ئاشکرا کەرد .

:

گەلەکەما جە وەرکەوتوو کوردستانینە ، روە پر جە زەحمەتەکا وێش تەجرۆبە کەرۆ . دۆلەت و جمهووری ئیسلامی ئێرانی سیاسەتوو سالەکا ١٣٦٠ وەرەتاوی بە فشار سەروو چالاکا مەدەنی ، قەنارەداو زینانیا سیاسی ، کۆشتەی کۆڵبەرا و ملیتاریزە کەردەو وەرکەوتوو کوردستانی دووبارە کەرۆوە . چی ئاژەنە گەر گەل و کوردی هووشیار نەبۆ ، جە هەر ئەگەرێ کە روە دۆ گەلەکەما جارێتەر بە خرابتەر جە جارانی بۆ بە قۆربانی و ژیوایش پێ یاوای بە ئازادی تاڵتەر بۆ . پێ دووبارە نەبیەیۆ تاریخ و ماڵ وێرانی پسۆ پڵاتفۆرموو هۆرام-ی ئی خاڵا پسۆ ڕا چارەکا ئاشکرا کەرمێ .

١- رێکوستەو سپێوە یەکدەس پێ پارێزناو گەل و نیشتمانی .پێ وەر گێرتەی جە رووداوە ناوەشەکا چن هێزی جە وڵاتێوەنە بە تایبەت شەری ناوخۆ.  

٢- رێکوستەو کۆمیتێوە هام بەش پێ دیپلۆماسی ، چەنی دۆلەتی مەرکەزی ئایەندەی و بەروو وڵاتی . باورما پانەین هیچ کەس و لایانێ بە تەنیا نمەتاوۆ نمایەندەو وەرکەوتوو کوردستانی بۆ .

٣- هەماهەنگ بییەی چەنی لایانە ئازادیوازەکا ئێرانی بە تایبەت ژەنا . رژیم بە تەنیا بە کوردی نمەفاریۆ ، پێ ئانەی ئێرانێ دیموکراتیک بۆنیاد بنریۆ ، کۆشیای هام بەش پەنەوازەن .  

٤- نویستەو پرۆژێوە هام بەشی نەتەوەیی پێ هەر ئەگەرێ کە جە دمارۆ روە دۆ . ئێمە مشۆم زانمێ کە چێشما گەرەکا و پێ چێشی کۆشیەمێ .

٥- رێکوستەو کۆمیتێوە تایبەت سەروو تاوان و جەنایەتەکا رژیمی جە دادگا جیهانیەکا ،  سەروو مەسەلەکا ، قەنارەدای ، کۆشتی کۆڵبەرا ، دەس درێژی و ئەشکەنجە .

٦- تاکید سەروو سەربەخۆیی سیاسی و خەتوو فکری وەرکەوتوو کوردستانی . نمەبۆ وەرکەوتوو کوردستانی وێش کەرۆ قۆربانی هیچ لایان و بەشێ . سەرەراو تەکید سەروو هەرمانەی هامبەش چەنی بەشەکا تەری ، مشۆم سەربەخۆیی سیاسی وێما پارێزنمێ .

٧- تاکید سەرو پارێزناو یاساکا مافوو ئینسانی جە چوارچێوەو نەتەوەی دیموکراتیکینە . وەرکەوتوو کوردستانی مزائیکە فرە رەنگەنە کە بە بێ وەرچەم گێرتەو جیاوازیە زوانی ، باوری و ویروو راکا ، یەکیەتیی نەتەوەئیش زەحمەتا .

پلاتفۆرموو هۆرام-ی

١٤- و ١٥ سپاتامبروو ٢٠١٩ ستۆکۆڵم   

A