بەیانیێ

پەیاموو سەرەوەشی پلاتفۆرموو هۆرام-ی : بە بۆنەو کۆچوو ناوەختو کاک رەفعەت خەرپانەیی .

پەیاموو سەرەوەشی پلاتفۆرموو هۆرام-ی بە بۆنەو کوٙچوو ناووەختوو کاک رەفعەت خەرپانەیی کەسایەتی نامدار ، وەڵاتپارێز و وەشەویسوو کۆمەڵگاو هۆرامانی .

خەلکوو وەشەویسوو هۆرامانی ، خانەوادەو ئازئزوو کاک رەفعەت خەرپانەیی ئەژناسیا بە رەفعەت هەڵەبجەیی . بە داخێ گرانەوە کۆچوو ناوەختوو وەشەویسوو کۆمەڵگاو هۆرامانی و کوردا هەندەرانی کا رەفعەت بە بۆنەو تووش بییەی بە نەوەشی کرۆنای جە وەڵاتوو سۆئیدینە تاسنامێش و دڵگرانێش کەردیمێ . پسۆ پلاتفۆرموو هۆرام-ی سەرەوەشی وێما ئاراستەو گردوو خەلکوو هۆرامانی و شمە ، خانەوادەی وەشەویسیش کەرمێ . هام خەمێتانمێ و ئی کۆسپەیتا بە کۆسپ و وێما زانمێ ، هیواما سەبووری و ئارامیتانە . هەر پاسە داواما ئانەن کە خوای گەورە رۆحش بە بەهەشتی بەڕین شاد کەرۆ .

خەلکوو هۆرامانی بە گردی و کوردها هەندەرانی بە تایبەت بە بۆنەو وەشەویسی ، وەڵاتپارێزی و سادەیی ژیواو کاک رەفعەتی پەی هەمیشەی ویرەکاشانە مازاشۆ و دائێم یادش کەراوە . جارێتەر سەرەوەشی وێما ئاراستەتا کەرمێ و خەمەکاتا بە خەموو وێما مزانمێ .

ڕاوەبەری پلاتفۆرموو هۆرام-ی

٧-٦-٢٠٢٠

Z