بەیانیێ

پلاتفۆرموو هۆرامی: داگیرکەری تورکیەی شەرمەزار کەرمێ

تۆرکیە ئامانجشی ئەساسیش جە بەین بەردەو کوردیا نە تەنیا پەکەکە

هەر چن بە دما ساڵەکا قەباڵەو لۆزانی نزیکێ بیمێوە هێرش و داگیرکارا کوردستانی پێ سەروو کوردی فرەتەرێ با . جە درێژەو سیاسەت و ئینکار و فۆتنای ، دۆلەت و تورکیەی جە دماو سەرکەوتەی گەلەکەیما جە وەرنیشتەنە بە گرد جۆرێ دەسشدان کۆم کۆشتەو گەلەکەیما. جە سەد سالی ویەردە تا بە ئارۆ دۆلەتە داگیرکارەکا کوردستانی چێروو نامێ جیاوازێ رەسمییەتشا دان بە سیاسەت و قەرەچۆڵ بریۆ نەتەوەکەیما . سەرەرا ئانەی کە بە ئەرەمەرزنایرەو سیستمەکا وێشا ، هۆڵشا دان زوان ، شناس ، کەلتوور و فەرهەنگیما واڕا و بە بەرگ و وێشا ڕێکێما وزا ، بەلام گەڵەکەما تا ئارۆ مڵش کەج نەکەردەن . ئارۆ وینمێ کە دۆلەت و تورکیەی بە هەمکاری دۆلەت و ئێرانی پێ دەرباز بیەی جە گرفتەکا دلێ سیستمەکاشا کە ئەنجاموو سیاسەت و دیکتاتۆری و مڵهۆریشانە ، بە گیسنانۆ ئایروو جەنگی گەرەکشانە وێشا جە گرفتەکا وەردەمیشا رزگارێ کەرا . بە تایبەت دۆلەت و تورکیەی بە هێرش پێ سەروو پانیشت و کوردستانی بە بەهانێ بیەو گریڵاکا پەکەکەی ، ئامانجێ گەورەتەرش چی هێرشا هەن . تورکیە وەلێ پەکەکەیچەنە ، چێروو نامە جیاواوازەکاوە کۆم کۆشتەی و هێرشێش کەردێنێ . ئارۆ چێروو نامێ پەکەکەیۆ هێرشەکا وێش رەسمیەت پەنە مدۆ . بە داخەوە چن لایانێ کوردی بە هەمکاری تورکیەی جە لاواز کەردەو بەشێ جە کوردی هام ڕێ نەیارا کوردستانینێ . غافڵ چانەیە کە قەندیلا و گەریلا کە تاونش تا ئیسە وەر جە قڕکەردۆ کوردی گردوو بەشەکا کوردستانیۆ گێرۆ . تورکیە ئامانجش گێرتەو گردوو پانیشت و وەرنیشت و کوردستانیا ، گەر سەردەموو هێرش و داعشی ویر بارمێوە ، خاستر تاومێ راسی دۆلەت و تورکیەی بەر وزمێ . دۆلەتێ کە سەرەراو ئانەی یاری دۆلەت و هەرێم و کوردستانیش نەدا ، بی بە پالپەشت پێ داعشی . ئارۆیچ هیوا بەستەی بە داگیرکارێ پسۆ تۆرکیەی ، وێ کۆشتەیا . ئێمە پسۆ پلاتفۆرموو هۆرام-ی سەرەرا شەرمەزار کەردەی ئا هێرشا پێ سەروو گەلەکەیما ، داواما جە گەلەکەیما جە هەر چوار پارچەنە ئانەن کە وەرانوەروو داگیرکاری تازەی کە ئامانجش گردوو دەستکەوتەکا گەل و نیشتمانەکەیمانە مدڕا . هەر پاسە بە فشار ئاردەی بە لایانە پەیوەندیدارەکا پێ بەستەو کۆنگرێوە نەتەوەیی هەنگامە بنیا . ڕاوەبەری پلاتفۆرموو هۆرام-ی ٢٧-٧-٢٠١٩

A