بەیانیێ

پلاتفۆرموو هۆرام-ی ، ئیرادەو وێڕاوەبەری خۆلکوو هۆرامانیا .

بە بۆنەو ٢ سیاوکامی ٢١ فبریوەری ، پەنجەمین ساڵرۆ ئەرەمەرزنایرەو پلاتفۆرموو هۆرام-ی:

خۆلکوو وەشەویسوو هۆرامانی و هۆرامی زوانا ، هەر پاسە کە زاندێ پلاتفۆرموو هۆرام-ی بە هام ویری هۆرامایا دلێ و بەری جە ٢ سیاوکامی وەرانوەر بە ٢١-٢-٢٠١٥ جە بەروو وەڵاتیوە جە رۆ جیهانی زوانی مەرزیارە . ئەرەمەرزیارەو پلاتفۆرموو هۆرام-ی جە رۆ زوانی ئەذایی پێ وێش هەنگامێ بێ ، پێ دما ئۆمای ئا هەناسا کە پی فۆتیاو زوانەکەیما روانە هۆرکێشیەنی . بەلام بە وەشحالیوە مشۆم واچمێ کە پلاتفۆرموو هۆرام-ی سەرەراو ئەرکداری وێش پێ پارێزناو زوان و تایبەتمەندیەکا کەس و کۆمەڵگەو هۆرامی ، ئەرەمەرزنایرەو سیستمێ پسۆ وێڕاوەبەردەی ، پێ پارێزناو شناسوو هۆرامیا و ژیوایشا پسۆ هەنگامەو بنەڕەتییە جە خەباتوو وێشەنە وینۆ . مشۆم واچمێ پلاتفۆرموو هۆرام-ی ئامانجش ئەرەمەرزنایرەو سیستموو وێڕاوەبەردەیا جە هەرێموو هۆرامانینە کە کەوتەن بەشوو پانیشت و وەرنیشتوو وەڵاتیوە .

ئێمەی هۆرامی مشۆم جە هەر یاگەنە کە هەنمێ بە پاڵپەشتی جە ویروو وێڕاوەبەردەی ، شناسنامەو تایبەتمەندیەکاما پارێزنمێ . پێ یاوای بە ئاواتەکاما و وەرگێرتەی جە ئا ناحەقیا کە بە زانایانە و نەزانانە وەرانوەرماوە کریەنێ ، داواما ئانەن گرد کەس پسۆ ڕابەرێ و ئەرکدارێ وێش وینۆ . هەر پاسە ئانە کە دەسشەنە مێ ، پێ پارێزناو شناسەکەیش و ئاوەدانی وەڵاتەکەیش گیرۆش وێ . پلاتفۆرموو هۆرام-ی ساحێبوو ویر و فەلسەفێوەن کە گرد کەس تاوۆ یاگێ وێشەنە ، بە بێ ئانەی کە چەمەروانوو کەس و لایانێ بۆ ، ژیوایە ئازاد ، گەلمیر و یەکسان پێ وێش و کۆمەڵگەکەیش رێکوزۆ. جە پەنجەمین ساڵڕۆ ئەرەمەرزناو پلاتفۆرموو هۆرام-ی ، سەرەراو مۆبارەک کەردەی ئی روەیە جە گرد هۆرامیە و گەلەکەیما ، داواما جە هام ویراما هەن کە بە رێکوستەو وێشا جە بەشەکا کۆمەڵایەتی ، کەسایەتی ، سیاسی ، ئابووری ، هۆنەری ، ژیوگەپارێزنای ، ژەنا و جوانا جە دەگا و شارەکانە ، میراسێ سرووشتی ، تاریخی و نەتەوەیی جە فۆتیای پارێزنا . باورما ئانەن کە خۆلکوو هۆرامی جە ویەردەنە هەنگامێ گەورێ و مۆدێڵێ گەلمیر و ئازاد و یەکسانێش پێ ژیواو وێشا نێیەنێ و رێک وستێنێ .
پەنەوازەن کە کەسی هۆرامی بە باوری دیموکراتیک بە وێش ، جارێ تەر تاوۆ پێ سەرکەوتەو نەتەوەکەیما بە تایبەت هۆرامیا ، نەقشێ پرشنگدار و کاراش جە بۆنیاد نیاو وەڵاتێ ئازاد و یەکسان و فرە رەنگ بۆنە .سەروو ئا ئەساسەیە ، مشۆم تا یاوای بە قۆناخێ کە شایستەو ژیوایە ئازاد و دیموکراتیکیا ، نە تەنیا ڕوێ ، گرد روێما کەرمێ بە رۆ کۆشیای پێ مافەکاما .

ڕاوەبەری پلاتفۆرموو هۆرام-ی
١٨-٢-٢٠٢٠

Z