بەیانیێ

جەژنەوە قۆربانی ، ڕۆ ستایش و ئاخێزوو پەیغەمبەر ئیبراهیما .

پەیاموو پڵاتفۆرموو هۆرام-ی بە بۆنەو ئاماو جەژنەوە قۆربانی .
:
خەلکوو وەشەویس و باوردارو هۆرامانی و کوردستانی بە گری هەر پاسە ئیماندارا بە ئایین و ئیسڵامی ، بە یاگێ وێش مزانمێ کە جە ڕوێ پسۆ جەژنەو قۆربانی مۆبارەکبایی وێما پێشکەشتا کەرمێ . جەژنەو قۆربانی پسۆ کەڵتوورێ تایبەت هەنگامێنە کە جە لاو پەیغەمبەری گەورە ، ئێبراهیمی خەڵیڵ پەی پارێزناو ئینسانی جە کەڵتوورێ غەلەت و نادرووست و سەردەموو وێش نریەنە .
:
ئا هەنگامێ کە پەیغەمبەر ئیبراهیمی جە وەختوو وێش نیاش ، تاومێ پسۆ ئاخێزێ پەی پارێزناو گیانوو ئینسانی جە وەرانوەروو ویری دماکەوتەی وینمێش . ئیبراهیمی نامدار بە قۆربانی کەردەو حەیوانی کەڵتوورو دماکەوتەو قۆربانی ئینسانیش بن بڕ کەرد . چنە یاد کەردەیۆ جەژنەو قۆربانی پەی باوەردارا ڕاو پەیغەمبەر ئیبراهیمی مۆهێما ، پارێزناو کەڵتوورو و فەرهەنگ و ئاخێزوو قۆربانی پەی باوردارا ئی مەکتەبەیە مۆهمتەرا . مشۆم باوردارا بە جەژنەو قۆربانی پەی سەروستەو ئینسانیەتی و یەکسانی سەرەراو پارێزناو بەهاکا پەیاموو پەیغەمبەر ئێبراهیمی وێشا جە خۆرافات و دماکەوتەی کە کەسانێ و لایانی ئاڕۆ بە مەراموو یاوای بە دەسەڵاتی و مادیاتی بە نامێ دینی و باوەریوە بە تایبەت بە نامێ ئیسڵامیوە وەلاش کەراوە ، پارێزنا .
:
پەیاموو پەیغەمبەرا و دینەکاشا تا ئاڕۆ بە گردی پەی ئاشتی ، عداڵەت و یەکسانی و برایەتی گەلا و رێز و حۆرمەت جە ئینسانەکا بیەن . مشۆم جە ڕوێ پسۆ جەژنەو قۆربانی مسڵمانا بە تایبەت مسڵمانا گەلەکەیما بە رۆحوو ئاشتی و عەداڵەتی کۆمەڵگای جە زڵمی و ناعەداڵەتی پاک کەراوە و وەشەویسی و پێوەرە ژیوای کەرا بە بنەڕەتوو پەیوەندەیەکا ڕوانەی .
:
پسۆ پڵاتفۆرموو هۆرام-ی سەرەراو مۆبارەک بایی کەردەی ئی ڕوەیە جە مسڵمانا جیهانی بە تایبەت هۆرامانی ، هیواما ئایەندێوە پەر جە وەشی ، ئاشتی و یەکسانی پەی گردوو باوردارا جیاوازەکا دلێ کۆمەڵگاکەین بە بێ جیاوزی . پەنەوازەن و باورما ئانەن کە جیای دژایەتی کەردەی یۆترینی جە ڕوێ پسۆ ئی  ڕوە پیرۆزا کە هەر یۆشا یاد کەردەیۆ پەیامێ و ئاخێزێ گەورەن کەرمێ بە بنەڕەت و  ئامیان پەی  نزیکایەتی و پێوەرە ژیواو گەڵا . هەر پاسە کە زانمێ کۆمەڵگا چنە بە جیاوازیەکاشۆ مۆهیما ، رێز گێرتەی چا جیاوازیا دوێ ئنە مۆهمتەرا . سەرو ئا ئەساسەیە سەربەرزی ئینسانەکا و یاوای بە کۆمەڵگایە پەر جە یەکسانی و ئاشتی جە ڕاو رێز گێرتەی جە یۆترینی سەرگنۆ.
:
ڕاوەبەری پڵاتفۆرموو – هۆرام-ی
٣٠-٧-٢٠٢٠

Z