خەبەرێ

مانگۍ سورە ٣٧ هەزارۍ و ٥٥٠ (یۆرو)ێش یاۋنا وەراسانو کوردستانی

رێکۋزیاو مانگەو سورەو کوردستانی، هەر جە دمای ئاخێز و سەرهۆردای (ژنی ژیای ئازادی) جە ئێران و وەراسانو کوردستانی، دەستش کەرد بە هەڵمەتێ پەی کۆکەردەی هامکاریی.
ئامانج جە هەڵمەتەکەی ئانەن تا هامکاری ئاکەسانە بکریۆنە کە رووبەڕوۍ یورشی وسەرکوتی بیێنێوە و زیانمەندۍ بیێنۍ.
ڕاۋەبەرۍ مانگۍ سورۍ بەئەرەیاونایێۋ ئەنجامو هڵمەتەکەیشان ئاشکرا کەرد و جە میانشە ئامان:

هەڵمەتەکێمان جە ٣٠و تشرینو دووەمو ٢٠٢٢ی بە دروشمو ‘وەراسان بە تەنیا نییەن’  دەستش پنەکەرد و تاوەکو ئیسە ١٩ هەزارۍ و ١٥٠ یۆروێمان کۆکەردەنەوە. بەڵام رێکۋزیاکەمان بە دەرفەتەکۍ وێش هامکاریەکەشان یاۋنان ٣٧ هەزارۍ و ٥٥٠ (یۆرو)ێ و کیاستەنمان پەی ئا بەشەو وڵاتی و جە ئاگە دریان بە کەسانێ کە زیانمەندێ بیێنۍ و پنەوازیشان بە هامکاریەکەی بییەن.
مانگۍ سورە ئاشکراش کەردەن: هەڵمەتەکێشان درێژەش هەن و ئامانجشانە ١٠٠ هەزار یۆروێ بیاۋنانە ٥٥٠ خانەۋادا کە فێشتەرشان، ئا خانەۋادێنۍ کە بریندارێشان هەنۍ.

رێکۋزیاو مانگەو سورەو کوردستانی، پاسگوزاری وێش پێشکەش بە ئاکەسانە کەرد کە بەشدارۍ هەڵمەتەکەی بیێنۍ وبانگەۋازیش جە گرد لایێ بەگشتی و کوردۍئەرەنیشتۍ ئەوروپای کەرد: بەشدارۍ هەمڵەتەکەی ببانۍ و بە بەخشای هامکاری دارایی پەشتیۋانی جە شۆڕش و سەرهۆردای (ژەنی ژیای ئازدی) بکەرانۍ.

Z